Göteborgs Stad Enkätundersökningar

Välkommen till enkätsidan!

(2020-02-15)
Nu finns resultaten från 2019 års chefs- och medarbetarenkät tillgängliga för anställda i staden:
2019 > Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.


(2019-02-15)
Nu finns resultaten från 2019 års Myndighetsenkät tillgängliga:
2019 > Individ och familjeomsorg / Funktionshinder.


(2020-02-14)
Nu finns resultaten från 2019 års GR Elevenkäter tillgängliga:
2019 > Utbildning.


(2019-02-15)
Nu finns resultaten från 2018 års chefs- och medarbetarenkät tillgängliga för anställda i staden:
2018 > Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.


(2019-01-17)
Nu finns resultaten från 2018 års utförarenkät IFH-FH tillgängliga:
2018 > Individ och familjeomsorg / Funktionshinder > Utförare.


(2019-01-04)
Nu finns resultaten från 2018 års GR förskolenkät tillgängliga:
2018 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


Välj år