Göteborgs Stad Enkätundersökningar

Välkommen till enkätsidan!

Här finns resultaten från 2021 års GR Elevenkäter tillgängliga:
2021 > Utbildning > Elever om grundskolan.


Här finns resultaten från 2021 års GR förskolenkät tillgängliga:
2021 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


Här finns resultaten från 2020 års chefs- och medarbetarenkät tillgängliga för anställda i staden:
2020 > Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.


Här finns resultaten från 2020 års brukarenkät inom IFO-FH utförarverksamhet tillgänglig:
2020 > Utförare.


Här finns resultaten från 2019 års Myndighetsenkät tillgängliga:
2019 > Individ och familjeomsorg / Funktionshinder.


Välj år