Göteborgs Stad Enkätundersökningar

Välkommen till enkätsidan!

Här finns resultaten från 2022 års GR förskolenkät tillgängliga:
2022 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


Här finns resultaten från 2021 års undersökning om Barn och ungas fritid tillgänglig:
2021 > Barn och unga.


Här finns resultaten från 2021 års brukarenkät inom Förvaltningen för funktionsstöd utförarverksamhet tillgänglig:
2021 > Utförare.


Här finns resultaten från 2021 års Myndighetsenkät tillgängliga:
2021 > Individ och familjeomsorg / Funktionshinder.


Här finns resultaten från 2022 års GR Elevenkäter årskurs 2 tillgängliga:
2022 > Utbildning > Elever om grundskolan.


Här finns resultaten från 2021 års chefs- och medarbetarenkät tillgängliga för anställda i staden:
2021 > Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.


Välj år