Göteborgs Stad Enkätundersökningar

Välkommen till enkätsidan!

(2019-01-16)
Den 17 januari publiceras resultaten från 2018 års utförarenkät IFO-FH.

(2019-01-04)
Nu finns resultaten från 2018 års GR förskolenkät tillgängliga:
2018 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


(2018-04-24)
Nu finns resultaten från 2018 års GR-Elevenkät tillgängliga. Observera att det i år enbart var elever i kommunala grundskolan år 2, grundsärskola år 2, gymnasiesärskola år 2 och IM-programmen samt vissa fristående skolor som deltog i undersökningen. Resultaten för IM-programmen kommer publiceras efter den 8 maj:
2018 > Eleverna om grundskolan och Eleverna om gymnasieskolan.


(2018-02-15)
Nu finns resultaten från 2017 års chefs- och medarbetarenkät tillgängliga för anställda i staden:
2017 > Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.


(2017-12-19)
Nu finns resultaten från 2017 års GR förskolenkät tillgängliga:
2017 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


(2017-05-02)
Nu finns resultaten från undersökningarna Barn och ungas fritid - grundskola (2016) och gymnasiet (2017) tillgängliga:
2017 > Övriga verksamheter > Barn och ungas fritid.


(2017-04-25)
Nu finns resultaten från 2017 års GR grundskoleenkät tillgängliga:
2017 > Utbildning > Eleverna om grundskolan.


Välj år