Göteborgs Stad Enkätundersökningar

Välkommen till enkätsidan!

(2019-02-15)
Nu finns resultaten från 2019 års GR Elevenkäter tillgängliga:
2019 > Utbildning.


(2019-02-15)
Nu finns resultaten från 2018 års chefs- och medarbetarenkät tillgängliga för anställda i staden:
2018 > Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.


(2019-01-17)
Nu finns resultaten från 2018 års utförarenkät IFH-FH tillgängliga:
2018 > Individ och familjeomsorg / Funktionshinder > Utförare.


(2019-01-04)
Nu finns resultaten från 2018 års GR förskolenkät tillgängliga:
2018 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


(2018-04-24)
Nu finns resultaten från 2018 års GR-Elevenkät tillgängliga. Observera att det i år enbart var elever i kommunala grundskolan år 2, grundsärskola år 2, gymnasiesärskola år 2 och IM-programmen samt vissa fristående skolor som deltog i undersökningen:
2018 > Eleverna om grundskolan och Eleverna om gymnasieskolan.


(2017-05-02)
Nu finns resultaten från undersökningarna Barn och ungas fritid - grundskola (2016) och gymnasiet (2017) tillgängliga:
2017 > Övriga verksamheter > Barn och ungas fritid.


Välj år