Göteborgs Stad Enkätundersökningar

Välkommen till enkätsidan!

(2017-12-19)
Nu finns resultaten från 2017 års GR förskolenkät tillgängliga:
2017 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


(2017-05-02)
Nu finns resultaten från undersökningarna Barn och ungas fritid - grundskola (2016) och gymnasiet (2017) tillgängliga:
2017 > Övriga verksamheter > Barn och ungas fritid.


(2017-04-25)
Nu finns resultaten från 2017 års GR grundskoleenkät tillgängliga:
2017 > Utbildning > Eleverna om grundskolan.


(2017-02-15)
Nu finns resultaten från 2016 års biblioteksenkät tillgängliga:
2016 > Övriga verksamheter > Kunder om biblioteken.


(2017-02-15)
Nu finns resultaten från 2016 års GR förskolenkät tillgängliga:
2016 > Utbildning > Föräldrar och barn om förskolan.


(2017-01-19)
Nu finns resultaten från 2016 års utförarenkät tillgängliga:
2016 > Individ och familjeomsorg / Funktionshinder > Utförare.


Välj år